9 Ocak 2014 Perşembe

MASİ OTEL DE SORULDU !

GÖKÇEADA BELEDİYESİNDE YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA MASİ OTELİ DE KAPSIYOR!

Bugün Ada Kargası tarafından yayınlanan belge ile ortaya çıkan soruşturmanın detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Soruşturma belgesinin, 2/b bendinde, " (belediye meclisinin) 06.09.2010 tarih ve 2010/51 sayılı kararıyla onanan, Eski Bademli köyü 101 ada 23 parselin Turizm Tesis Alanı olarak planlanlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölcekli Mevzii imar planında Kot alınacak noktanın Çevre Düzeni Planı notlarına aykırı olarak belirlendiği, alıması gereken kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerinin alınmadığı ve plan yapımına esas olmak üzere, plan kararlarına yansıtılması gereken jeolojik-jeoteknik etüd raporunun yaptırılmadığı" ve

Soruşturma belgesinin 2/c bendinde " (belediy meclisinin) 02.06.2012 gün ve 2012/12 sayılı kararıyla onanan Eski Bademli köyü 101 ada 22 ve 23 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Tadilat-İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Tadilat-İlave İmar Planında, Çevre Düzeni Planı notlarına aykırı yapılaşma koşulları belirlendiği"

ifadeleri ile, Masi Otele ilişkin hem Kot farkına dayalı olarak verilen yüksek katın, hem de plan tadilatı ile verilen genişletilmiş yapılaşma alanının İmar Kanununa aykırı olduğu tesbit edilmiş ve ilgililerden bu konuda savunma istenmiş oluyor.

Masi Otel süreciyle ilgili detaylı bir dizi haberi daha sonra izleyiciliremizle paylaşacağımızı hatırlatırken, yine de sormadan geçemiyoruz :

Sayın Başkan, Bütün Gökçeadalıların ve ülke kamuoyunun muhalefetine rağmen ve hukuku çiğneyerek bu otelin yapılmasına izin vermeniz ve sürekli kol kanat germenizin nedeni nedir ?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder